AMK107AC6106MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:10uf±20%4.0VX6S0603

更新时间:2017-03-20 信息编号:111819403
收藏 分享 举报
 • 价格560
 • 关键词陶瓷电容器,高压贴片电容,陶瓷电容,贴片电容
 • 批发价
  起批量 价格
  ≥ 50件 ¥560
 • 联系人张文明 个人身份已认证 营业执照已认证
 • 联系方式13798483651(广东深圳)

产品详情

资料文档下载: PDF DOC TXT
产品别名贴片电容,安规电容,大容量,电容 面向地区深圳 品牌TAIYOYUDEN/太阳诱电
绕线形式单层密绕式 应用范围滤波

AMK107AC6106MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:10uf±20%4.0VX6S0603

t01cb37dfd334905ef1 QQ图片20160805152547 t01a621028e9f35d737 QQ图片20160805153116 t01cc57809a8df5e3ff QQ图片20160805124324
查看更多图片
EMK042CG090DD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:9pf ±0.5pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
AMK107AC6106MA-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:10uf ±20% 4.0V X6S 0603
应用:工业电子 备注:一般用产品
UMK105UK1R5CV-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:1.5pf ±0.25pF 50V -UK 0402
应用:工业电子 备注:一般用产品
LMK107SD123KA-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.012uf ±10% 10V -SD 0603
应用:工业电子 备注:一般用产品
EMK042CG3R1BD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:3.1pf ±0.1pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
UMK105UK020CV-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:2pf ±0.25pF 50V -UK 0402
应用:工业电子 备注:一般用产品
LMK107SD153KA-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.015uf ±10% 10V -SD 0603
应用:工业电子 备注:一般用产品
EMK042CG3R2BD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:3.2pf ±0.1pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
EMK042CG9R2DD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:9.2pf ±0.5pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
UMK105UK030CV-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:3pf ±0.25pF 50V -UK 0402
应用:工业电子 备注:一般用产品
LMK107SD183KA-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.018uf ±10% 10V -SD 0603
应用:工业电子 备注:一般用产品
EMK042CG9R3DD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:9.3pf ±0.5pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
UMK105UJ040CV-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:4pf ±0.25pF 50V -UJ 0402
应用:工业电子 备注:一般用产品
TMK063C6104MP-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.1uf ±20% 25V X6S 0201
应用:工业电子 备注:一般用产品
LMK107SD223KA-T 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.022uf ±10% 10V -SD 0603
0天交货
应用:工业电子 备注:一般用产品
EMK042CG3R4BD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:3.4pf ±0.1pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
EMK042CG9R4DD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:9.4pf ±0.5pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
UMK105UJ050CV-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:5pf ±0.25pF 50V -UJ 0402
应用:工业电子 备注:一般用产品
LMK063C6333MP-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.033uf ±20% 10V X6S 0201
应用:工业电子 备注:一般用产品
EMK042CG3R5BD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:3.5pf ±0.1pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
EMK042CG9R5DD-W 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:9.5pf ±0.5pF 16V -CG 01R5
应用:工业电子 备注:一般用产品
LMK063C6473MP-F 太阳诱电 | TaiyoYuden 规格参数:0.047uf ±20% 10V X6S 0201
深圳市宸元电子科技有限公司为你提供的“AMK107AC6106MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:10uf±20%4.0VX6S0603”详细介绍,包括贴片电容价格、型号、图片、厂家等信息。联系时请一定说明在黄页88网看到的, 谢谢!
联系人:张文明 13798483651 立即询盘
产品
 • 产品
 • 求购
 • 企业

留言板

 • 价格发货与交货商品参数其它
AMK107AC6106MA-T太阳诱电TaiyoYuden规格参数:10uf±20%4.0VX6S0603”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。